Kimono with Corset  (2008)

Photo by Eurobeat King

Photo by Eurobeat King

Photo by Eurobeat King

Photo by Eurobeat King

Photo by Eurobeat King